Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

8218 ff06 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul vianoticeable noticeable

February 28 2015

zgaga
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today

February 06 2015

zgaga
2886 d416
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasmoothhhh smoothhhh

December 09 2014

zgaga
6196 c724 500
Reposted fromhogwarts hogwarts viamarysia marysia

October 20 2014

zgaga
2808 f730 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaopuszek opuszek

August 14 2014

zgaga
2451 d8af 500
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli vianooodle nooodle

July 07 2014

zgaga
5992 13b5
Reposted fromewelinaggg ewelinaggg viaecrivain ecrivain
zgaga
5702 df9a
Reposted fromDoopamina Doopamina viaecrivain ecrivain

June 22 2014

zgaga
Play fullscreen
Reposted bySmerfMarudapaasiakpodprzykrywkaidosk8pie-in-the-skywithoutendgitarowaaaAanethhearted

February 15 2014

zgaga
Reposted fromwaka waka viaditzybruschetta ditzybruschetta

February 12 2014

zgaga
2482 1b06
Reposted bymrbrightside91foreverblacknimamieiamthepiratezamknioczymagiciansassistantolawieplugssolimpia
zgaga
2328 5003
Reposted byrozczarowanazrytyberetazazelbrakperspektywsniegowylwronkzamknioczySzavislavune-raconteusewerczi

February 11 2014

zgaga
Play fullscreen
Rosie Lowe - Right Thing
Reposted fromkevinator kevinator

February 03 2014

zgaga
transparency FTW! reblog this - the paint will always have the color of your blog's background
Reposted fromshallow shallow viafuckmysoul fuckmysoul

February 01 2014

zgaga
2055 540b 500
Reposted fromsweetheart sweetheart viaKACHA KACHA

January 25 2014

zgaga
1052 290d
kalendarz
Reposted fromznikajac znikajac viataka-jedna-ja taka-jedna-ja

January 12 2014

zgaga

***

nie jestem dziewczyną
z którą się idzie
na kawę
albo do kina
mnie się spotyka raz
przelotnie
przypadkowo
na chwilę
i nigdy więcej
nigdy
Reposted fromannspoems annspoems

January 10 2014

zgaga
7898 dc33
Reposted fromfilmowy filmowy

January 07 2014

zgaga

world-islove:

500daysofemily:

this is great because i bet that’s what they felt like. Like everything else in the world had stopped and it was just the two of them. So freaking cute i’m sad

I’m gonna fucking cry

Reposted fromMoonTide MoonTide
zgaga
W 2014 stawiam na siebie. Pracuje nad swoim ciałem, dużo czytam, pisze.
Nie robię postanowień,nie planuje, ale wyznaczam sobie jeden cel: 31 grudnia 2014 podsumowując rok będę chociaż po części spełnioną osobą, dumną z siebie. 
Drogi 2014, proszę, bądź nie tyle lepszy (jako,ze 2013 był chyba najgorszym rokiem) co po prostu wspaniały.Niech w moim życiu w końcu pojawią się właściwe,wyczekiwane osoby, niech otaczają mnie dobrzy ludzie i niech sama stanę się naprawdę dobrym człowiekiem. 
— proszę
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl